เกี่ยวกับสหรัฐ

 

 

 

 

About BIR Training Center

BIR Training Center ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ถือเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและขยายหลักสูตรให้มีความหลากหลายทั้งในด้านวิชาการและสาขาวิชาชีพ กว่า 20 ปีของการดำเนินการให้การศึกษา BIR Training Center มีความโดดเด่นในเรื่องความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางการเรียนและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ BIR Training Center ได้รับการรับรองโดย

ACICS logo BIR Training Center is accredited by the Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS), a national accrediting agency recognized by the United States Department of Education (DOE) and the Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Accreditation is a voluntary process which may be undertaken by schools to demonstrate compliance with specific standards designed to indicate a level of education quality. The campus has been approved by ACICS to offer all of its currently available certificate programs.
box-shadow

BIR Training Center ได้รับการรับรองจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

NAFSA

NAFSA: Association of International Educators สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศ

 

Illionios State Seal

Illinois Board of Higher Education:องค์กรการศึกษาของรัฐอิลินินอยส์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนพร้อมรับความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน โดยรับผิดชอบร่วมกับโรงเรียนในพี้นที่

TOEFL iBT®  
มีหน้าที่ในการคิดวิจัยสำหรับการออกข้อสอบและประเมินผล ที่มีคุณภาพและความเที่ยงตรง เพื่อใช้ในการศึกษาต่อของนักเรียน

Gre, TOEFL and TOEFL iBT are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. PRAXIS and THE PRAXIS SERIES are trademarks of ETS. BIR training Center is entirely responsible for the content of this website.