NASZE PROGRAMY / OFERTA

 • Kurs Języka Angielskiego Dla Początkujących / Angielski Od Podstaw

  Kurs jest przeznaczony dla młodzieży i dorosłych, którzy chcą opanować podstawy języka. Cały program ma strukturę modułową. Każdy moduł to oderębny kurs który rozwija jedną ze sprawnosci językowych takich jak: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Plan lekcji jest elastyczny, a moduł trwa 8 tygodni. Możesz uczęszczać na zajęcia poranne, popołudniowe, wieczorowe lub weekendowe. Obowiązkowy test wstępny, oferowany przed rozpoczęciem kursu oceni poziom znajomości języka angielskiego i pomoże Ci w trafnym wyborze jednego z oferowanych przez ELI programów.

 • Przygotowanie do egzaminu TOEFL® i IELTS®

  Program przygotowania do egzaminu TOEFL i IELTS jest przeznaczony dla studentów średnio-zaawansowanych (B1, B2) i zaawansowanych (C1, C2), którzy chcą podnieść swój poziom znajomości języka angielskiego. Kładzie nacisk na posługiwanie się językiem na poziomie akademickim w mowie i piśmie, z podkreśleniem wszystkich cztery sprawności językowych, tj. czytanie i słuchanie, mówienie i pisanie. Celem tego programu jest zdobycie odpowiednich technik posługiwania się językiem, które będą mierzone za pomocą testów TOEFL iBT® czy IELTS®, a także GMAT® i GRE®.

 • Komunikacja w Biznesie I Mediach Społecznościowych

  Program analizuje rolę systemów komunikacji w świecie biznesu. Przygotowuje do redagowania materiałów biznesowych oraz tekstów przeznaczonych do publikacji w mediach społecznościowych, których celem jest promocja biznesu. Oferuje poznanie efektywnych narzędzi i technik komunikacji, które umożliwiają studentom wymianę poglądów na poziomie akademickim. Studenci, grając role zatrudnionych w korporacji, dużym lub małym przedsiębiorstwie wdrażają techniki komunikacji do życia codziennego. Program zbudowany jest w oparciu o analizy zapotrzebowań społecznych koncentrujdących się na biznesie. Poprzez zdobycie doświadczeń i umiejętności studenci będą cenną pomocą w szeroko rozumianej komunikacji społecznościowej. Ich spostrzeżenia i znajomość procesów obowiązujących w biznesie, usprawnią pracę nad projektami, poprawią profesjonalną komunikację między biznesami w różnych sytuacjach zawodowych i naukowych. Na tryb nauczania składają się wykłady, korepetycje indywidualne i grupowe oraz nauka własna.

 • Angielski profilowany

  Jest to seria warsztatów języka angielskiego skierowana na słownictwo specjalistyczne związane z biznesem, służbą zdrowia, dziennikarstwem, IT czy turystyką. Warsztaty są prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny (nieodpłatnie dla studentów ELI). Program zajęć skupia się na użyciu angielskiego w różnych specjalizacjach zawodowych, co gwarantuje sprawną komunikację w wybranym zawodzie. Po ukończeniu kursów studentci uzyskują specjalistyczne certyfikaty.

 • Ucz się i zwiedzaj Chicago

  ELI oferuje 8 tygodniowy kurs angielskiego “Ucz się i zwiedzaj Chicago”, który jest doskonałą formą nauki języka angielskiego przy jednoczesnym zwiedzaniu miasta oraz jego licznych muzeów i galerii. Grupy są podzielone w zależności od poziomu znajomości języka: od początkującego (A1, A2) poprzez średniozaawansowany (B1, B2) do zaawansowanego (C1, C2). Otoczenie Chicago pomaga w bogaceniu i utrwaleniu słownictwa. Słowa i zwroty angielskie poznawane w klasie są praktykowane na wycieczkach fakultatywnych, a doświadczenia z wycieczek są analizowane i omawiane w klasie.

 • Accelerated Study In English Programs

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists