Địa điểm học

 

 

 

 


View BIR Training Center Locations in a larger map

Trường BIR Training Center với 4 cơ sở tại thành phố Chicago. Một cơ sở ngay trung tâm thành phố Chicago, là nơi gần các tòa nhà thương mại và tài chính của thành phố. Địa điểm này cũng gần nhà hát, nhà hàng, công viên và những khu giải trí khác. Đặc biệt đây là nơi thuận tiện cho sinh viên đi đến trường bằng phương tiện công cộng. Cơ sở thứ 2 và thứ 3 nằm ở hướng Bắc và Tây Bắc của Chicago. Nơi tập trung nhiều nhóm dân cư đến từ Trung Á, Trung Đông, Châu Âu, và Châu Mỹ La tin.

3601 W. Devon Ave
(Suite 210)
Chicago, IL 60659

Office Hours
Mon. - Fri.: 8:00am - 7:30pm
Sat. & Sun.: 8:00am - 4:30pm
Parking
CTA Trip Planner Click here for directions


Driving

From North on Eastbound I-94
Take exit 39B for E. Touhy Ave. Turn (R) at Lincoln Ave. Turn (R) at W. Devon Ave.

From West on Eastbound I-90 Take exit 84 Turn (L) at W. Lawrence Ave. Turn (L) at N. Cicero Ave. Turn (R) at W. Devon Ave.

From South on Westbound I-94 Take exit 41B to W. Peterson Ave. Turn (L) at N. Cicero Ave. Turn (R) onto W. Devon Ave.

From South on Northbound Lakeshore Dr. Continue on W. Hollywood Ave. Turn (R) at N. Ridge Ave. Turn (L) at W. Peterson Ave. Turn (R) at N. Lincoln Ave. Turn (L) at W. Devon Ave.


Public Transportation

CTA Buses
 #11 Lincoln/Sedgwick
 #82 Kimball-Homan
#155 Devon

Pace Buses
 #210 Lincoln Avenue

Parking

Located next to the Shell gas station

828 S. Wabash Ave
(Suite 295)
Chicago, IL 60605

Office Hours
Mon. - Fri.: 8:00am - 7:30pm
Sat. & Sun.: 8:00am - 4:30pm
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions


Driving

From North on Eastbound I-90 / I-94 Take exit 511 for I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.

 From North on Southbound Lakeshore Dr. Turn (R) at E. Balbo St. Turn (L) at S. Wabash Ave.

From South on Westbound I-90 / I-94 Take exit 51H for I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.

From South on Northbound Lakeshore Dr. Turn (L) at E Roosevelt St. Turn (R) at S. Wabash Ave.

From West on Eastbound I-290 Turn (R) at S. Wabash Ave.


Public Transportation

CTA Buses
#1 Indiana-Hyde Park
 #3 King Dr.
#4 Cottage Grove
#10 Museum of Science and Industry
#29 State
 #62 Archer
#146 Inner Dr./Michigan

CTA Trains:
Red line exit at Harrison or Roosevelt
Brown line & Pink line exit at Library
Green line & Orange line exit at Roosevelt

Metra Electric District (ME)
Exit at Museum Campus /11th St (0.31mi) Exit at Van Buren Street (0.41mi)

5440 N. Cumberland Ave.
Chicago, IL 60656

Office Hours
Mon. - Fri.: 8:00am - 7:30pm
Sat.: 8:00am-4:30 pm ,
we close on Sunday
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions


Driving

From Downtown Take I-90/I-94 W Merge onto I-90W Exit 79A S. Cumberland Ave.

 From I-294 Take I-294 towards I-90 Merge onto I-90 E Exit 79A S Cumberland Ave


Public Transportation

provides many Public Transportation options:

CTA Train
Blue Line “L” Train provides rapid transit between O’Hare and Forest Park, via downtown Chicago

CTA Buses
 
#81W - From Jefferson Park via Lawrence

Pace Bus
 #240 - From Golf Mill Shopping Center via Dee Rd.
#290 - From Howard Red Line stop via Touhy Ave.
#331- From Village of Brookfield via Gottlieb, Hines, and Loyola Hospitals. Please exit at the Cumberland stop and walk about .5 miles south on Cumberland to BIR.

Parking

Free on-site parking.

6240 W. Belmont Ave
Chicago, IL 60634

Office Hours
Mon., Wed.- Fri.: 11:00am - 7:30pm
Tue.: 10:00am - 7:30pm
Sat. & Sun.: 8:00am - 4:30pm
Parking
CTA Trip Planner
Click here for directions


Driving

From North on Eastbound I-94 Take exit 44A for Keeler Ave. toward Irving Park Rd. Turn (R) at N. Keeler Ave. Turn (R) onto W. Irving Park Rd. Turn (L) at N. Austin Ave. Turn (R) on W. Belmont Ave.

From South on Westbound I-90 / I-94 Take exit 43D for Kostner Ave.) Turn (L) at N. Kostner Ave. Turn (R) onto W. Irving Park Rd. Turn (L) at N. Austin Ave. Turn (R) on W. Belmont Ave.


Public Transportation

CTA Buses
#77 Belmont
#86 Narragansett/Ridgeland
#91 Austin

Parking

On-street parking.