Tiểu sử BIR

Our English Language programs are designed to lead the language learner to fluency.

Founded 1993 in Chicago, IL
Trường BIR Training Center được thành lập từ năm 1993. Từ một trung tâm chuyên đào tạo dạy nghề và ngoại ngữ, trường đã mở rộng thêm nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau. Trải qua hơn 20 năm hoạt động trong ngành Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên trên khắp thế giới, BIR Training Center tự tin trở thành một trường giáo dục hàng đầu với tiêu chí cung cấp chất lượng dạy học tốt, quan tâm theo sát quá trình học tập và trưởng thành của từng sinh viên. Trường BIR được chứng nhận bởi:


NAFSA: BIR TRAINING CENTER IS A MEMBER OF NAFSA.


Illinois Board of Higher Education: BIR Training Center is approved by the Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education. www.ibhe.org 217.782.2551.


TOEFL iBT®  
BIR TRAINING CENTER IS AN ETS (EDUCATIONAL TESTING SERVICE) AUTHORIZED TOEFL IBT® CENTER

Gre, TOEFL and TOEFL iBT are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. PRAXIS and THE PRAXIS SERIES are trademarks of ETS. BIR training Center is entirely responsible for the content of this website.

If you are interested in living and studying in Chicago, please click the apply button or call us at 773-866-0111

Skype with BIR's Student Relations Specialists